Na gymnáziu Párovce sa nachádza veľký bazén s tromi dráhami, kde sú na hodinách plávania prítomní 2-3 tréneri. Venujeme sa výkonnostnému plávaniu, rôznym, aj ťažším cvičeniam, ktoré vedú k zdokonaľovaniu techniky všetkých plaveckých spôsobov ako kraul, znak, prsia, motýlik. Na hodinu si treba priniesť plavky, šľapky, uterák, prípadne vodu na pitie (plavecké okuliare a čiapku dávame deťom ZDARMA).  Vedenie školy Párovského gymnázia nedovoľujem navštevovanie hodiny plávania z hygienických dôvodov.


ABSENCIE
(V prípade nedodržania spomínaných podmienok nárok na náhradu hodiny zaniká.)

 • Suma sa za vymeškané hodiny neodrátava.
 • Je možné uplatniť si náhradu do 30 dní v prípade, že v rozvrhu vznikne voľné miesto a rodič dieťa z hodiny odhlásil.
 • Vymeškané hodiny sa môžu nahrádzať len v čase, kým je dieťa zapísané na rozvrhu.
 • Náhrady sa nevzťahujú na iných členov rodiny.
 • Náhrady sa komunikujú LEN po telefonickom dohovore v čase 09:00 – 12:00 pondelok až sobota. V ten deň, kedy si chcete prísť nahradiť hodiny treba napísať/zavolať p. Šebovi na tel.č. 0903461770, či sa uvoľnilo miesto v rozvrhu.  
 • V prípade, že nastane dlhodobá absencia dieťaťa, a aj napriek tomu máte záujem o podržanie Vášho termínu na rozvrhu, je potrebné pokračovať v platení paušálu.


V prípade neplatenia paušálu alebo v prípade platenia ľubovoľnej sumy, bude Vaše miesto na rozvrhu prenechané ďalšiemu záujemcovi, ktorý čaká na zaradenie na výučbu.

10€/60 min.

 • individuálny a profesionálny prístup
 • 3 tréneri pre 3 plavecké dráhy
 • používame plutvy, dosky, rôzne pomôcky a hračky
 • zdarma plavecká čiapka a okuliare
 • mesačne vecné ceny (80€) za výrazný pokrok
 • rodič si volí intenzitu tréningov
 • vymeškané hodiny si môžete nahradiť
 • platba s PAYSY

platobný systém PAYSY

  • platí sa formou paušálu mesiac do predu
  • výška mesačného paušálu na základe zvolenej intenzity a dní v aktuálnom mesiaci
  • informácie k platbe prichádzajú e-mailom
  • uhrádza sa plná suma, bez ohľadu na absencie
  • vymeškané hodiny si môžete nahradiť