Často kladené otázky (FAQ)


1. Kde sa vykonáva výučba plávania?

Výučba sa vykonáva na Mesktom kúpeli (začiatočníci a plavci) a na gymnáziu Párovce (plavci). Miesto sa vyberie do dohode s p.Šebom 0903461770.
2. Kedy sa konajú tréningy?
Od pondelka do soboty (rozvrh je zverejnený na webe v sekcii ROZVRH).
3. Ako často sa chodí plávať?
Intenzitu tréningov si zvolí rodič sám, podľa toho sa vyráta suma za mesiac.
4. Kedy začína ďaľší kurz?
Začiatok aj koniec si volí rodič sám. Nie je obmedzený žiadnymi termínami.
5. Beriete aj deti, ktoré nevedia vôbec plávať alebo sa boja vody?
Samozrejme, u nás môže začať plávať aj úplný neplavec. Dokonca aj také, ktoré sa boja vody. Avšak, dieťa, ktoré sa veľmi bojí a je plačlivé by malo najskôr získať istotu vo vodnom prostredí s rodičom, ktorý je pre neho oporou.
6. Od akého veku môže dieťa začať plávať?
Najlepší vek, kedy je dieťa pripravené úspešne zvládať priebeh výučby je od cca 5-6 rokov.
7. Beriete aj plavcov/deti, ktoré už vedia plávať?
Áno, berieme aj deti, ktoré už vedia plávať. Zdokonaľujeme techniku, rýchlosť, vytrvalosť. Pre takéto deti sme vytvorili plavecké preteky, ktorých sa môžu zúčastniť 2x do roka.
8. Ako prebieha prihlásenie na plávanie?
Zvoľte si termín výučby, aký Vám vyhovuje (rozvrh na webe) , zavolajte p.Šebovi 0903461770, či je daný termín voľný. Po dohode vyplníte online prihlášku.
9. Aká je cena kurzu?
Cena hodiny Mestský kúpeľ 8€ + 2€ vstup (platí sa pri pokladni) / cena hodiny gymnázium Párovce 10€. Podľa toho akú intenzitu tréningu si rodič zvolí, platí mesačnú čiastku formou systému Paysy.
10. Ako sa platí kurz?
Kurz sa vypláca mesiac dopredu, suma je vyrátaná podľa zvolenej intenzity tréningu. Na váš e-mail pricházajú všetky potrebné informácie k platbe. Platí sa plná suma, bez ohľadu na obsencie.
11. Dieťa vymeškalo hodiny, ako je to kompenzované?
Suma za vymeškané hodiny sa neodratáva, je možné nahradiť si ich do 30 dní po telefonickom dohovore, ak vznikne na rozvrhu voľné miesto a rodič dieťa z hodiny odhlásil. V opačnom prípade nárok na náhradu zaniká. Vymeškané hodiny sa môžu nahrádzať len v čase, kým je dieťa zapísané na rozvrhu. Náhrady sa nevzťahujú na iných členov rodiny. Odoslaním prihlášky a každomešačným platením paušálu (vyrátaný podľa zvolenej intenzty tréningu) máte rezervované miesto na rozvhu aj v prípade absencie dieťaťa. V prípade dlhodobej absencie z rôznych dôvodov samozrejme môžete zvážiť odhlásenie z rozvrhu a následne v čase zlepšenia situácie nás opäť kontaktovať, avšak Vaš pôvodný termín bude obsadený ďalším záujemcom.