Pre koho sú preteky určené a aký je ich priebeh?


Plavecké preteky sú určené pre každé dieťa vo veku 7-14 rokov, ktoré táto skúsenosť láka, má záujem zmerať si sily s ostatnými deťmi alebo sa chce motivovať do ďalšom tréningovom procese. Zúčastniť sa môže každé dieťa, ktoré vie preplávať minimálne 50m ktorýmkoľvek plaveckým spôsobom bez pomôcok. Nemusí navštevovať žiadnu plaveckú školu, žiadne plavecké kurzy.
 Deti sú rozdelené podľa rokov a pohlavia (v prípade menšieho počtu v niektorej kategórii prebehne spájanie detí - zmiešané disciplíny chlapci s dievčatami). Pláva sa v 3 dráhach. Po ukončení každej disciplíny (chlapci/dievčatá) nasleduje jej vyhodnotenie.
Vzhľadom na veľkosť bazénového priestoru a na nariadenie školy do priestorov bazéna vstupujú len deti, rodičia môžu počkať v triede na to určenej, kde prebehne LIVE PRENOS.


NIE SÚ POVINNÉ profesionálne skoky do vody ani obrátky. Pri štarte môže dieťa skočiť ľubovoľne z bloku, alebo aj z miesta vedľa bloku, prípadne z vody. Pri otáčaní na konci bazéna(obrátke), ako aj pri doplávaní (dohmate) sa MUSÍ dotknúť steny.
Keď dieťa nebude vládať MOŽE sa zastaviť a oddýchnuť si.
Je potrebné vždy plávať zvolenú disciplínu v celom svojom prevedení ako má byť. (napr. kraulové ruky a prsiarske kopy nohami...takéto plávanie nie je povolené). 
Výnimkou je VOĽNÝ SPOSOB (kraul) - už z názvu vyplýva, že plavec môže meniť ktorýkoľvek plavecký spôsob.


V prípade nedodržania spomínaných pravidiel bude plavec diskvalifikovaný. Prosíme, aby ste svoje deti poučili o pravidlách - na mieste pretekov si všetko zopakujeme a pripomenieme.


Ak už má dieťa vytvorenú registráciu v systéme PAYSY, pred vyplnením prihlášky sa treba PRIHLÁSIŤ.

Pri neúčasti na pretekoch z akéhokoľvek dôvodu sa zaplatené štartovné nevracia ani nepresúva na ďalšie preteky.

(Výška štartovného sa vracia v plnej výške pri odhlásení dieťaťa do poslednej stredy pred konaním pretekov.)

VÝSLEDKY PRETEKOV