Na mestskom kúpeli sa nachádza malý a veľký bazén. Toto prostredie je vhodné pre začiatočníkov až mierne pokročilých. Pracujeme v malých skupinkách (max. 4 deti na jedného trénera), pretože v tomto štádiu prípravy je nesmierne dôležitý individuálny prístup, čo vedie k dobrému zvládnutiu TECHNICKÉHO prevedia pohybu. V prípade, že dieťa zvládne prechod od malého bazéna po veľký, kde odpláva základné plavecké spôsoby, môže prejsť v prípade záujmu na gymnázium Párovce. Na gymnáziu prebieha výučba na výkonnostnej úrovni, zdokonaľujeme techniku, silu, vytrvalosť.

NA HODINU SI  TREBA PRINIESŤ
Treba si zo sebou priniesť plavky, šľapky, uterák, prípadne vodu na pitie (plavecké okuliare a čiapku dávame deťom ZDARMA).Pre rodiča dieťaťa, máme pripravenú kartičku na kávu ZDARMA, ktorú môže využiť v čase čakania na dieťa mimo bazénového priestoru. V prípade, že situácia vyžaduje prítomnosť rodiča na hodine je nutné prísť v plavkách! Cez bočné plastové dvere rodič nevstupuje do priestorov bazéna, vchod slúži len pre dieťa. Odporúčame neprítomnosť rodiča na hodine plávania z priestorových dôvodov a zníženej pozornosti dieťaťa.

PRÍCHOD

 1. ZMENA od septembra 2024 - po príchode do budovy plavárne sa NEKUPUJE LÍSTOK a NEDÁVAJÚ SA KLÚČE od šatne Balance
 2. deti pod 10 rokov majú možnosť prezliekania za pomoci rodiča v šatniach pri kaviarni z boku bazéna - 5min. pred začiatkom hodiny púšťame deti do vnútra cez plastové dvere / deti nad 10 rokov sa prezliekajú vo verejnej šatni
 3. čakáme sa pri bazéne (trénerov spoznáte podľa bieleho trička s logom Balance plávanie)

ABSENCIE 
(V prípade nedodržania spomínaných podmienok nárok na náhradu hodiny zaniká.)
 • Suma sa za vymeškané hodiny sa neodrátava.
 • Je možné uplatniť si náhradu do 30 dní v prípade, že v rozvrhu vznikne voľné miesto a rodič dieťa z hodiny odhlásil.
 • Vymeškané hodiny sa môžu nahrádzať len v čase, kým je dieťa zapísané na rozvrhu.
 • Náhrady sa nevzťahujú na iných členov rodiny. 
 • Náhrady sa komunikujú LEN po telefonickom dohovore v čase 09:00 – 12:00 pondelok až sobota. V ten deň, kedy si chcete prísť nahradiť hodiny treba napísať/zavolať na tel.č. 0910 110 106, či sa uvoľnilo miesto v rozvrhu.  
 • V prípade, že nastane dlhodobá absencia dieťaťa, a aj napriek tomu máte záujem o podržanie Vášho termínu na rozvrhu, je potrebné pokračovať v platení paušálu.


V prípade neplatenia paušálu alebo v prípade platenia ľubovoľnej sumy, bude Vaše miesto na rozvrhu prenechané ďalšiemu záujemcovi, ktorý čaká na zaradenie na výučbu.

10€/60min.


 • individuálny a profesionálny prístup
 • max. 4 deti na 1 trénera
 • používame plutvy, dosky, rôzne pomôcky a hračky
 • zdarma plavecká čiapka a okuliare
 • mesačne vecné ceny (80€) za výrazný pokrok
 • rodič si volí intenzitu tréningov
 • pre rodiča počas tréningu dieťaťa káva zdarma
 • vymeškané hodiny si môžete nahradiť
 • platba s PAYSY

platobný systém PAYSY


 • platí sa formou paušálu mesiac do predu
 • výška mesačného paušálu na základe zvolenej intenzity a dní v aktuálnom mesiaci
 • informácie k platbe  prichádzajú e-mailom 
 • uhrádza sa plná suma, bez ohľadu na absencie
 • vymeškané hodiny si môžete nahradiť